Công ty TNHH chế biến gỗ Nam Sơn

Địa chỉ: Đội 9 thôn Liên Xuân-xã Nam Sơn-Sóc Sơn-Hà Nội
Điện thoại: 0982.545.858
Fax: 043. 596.0798

    ]